Metodologija

8 sastojaka koji grade brand™

Brand strategije radimo koristeći jedinstveni proces i zaštićenu metodologiju čiji je autor Anja Bauer. Jedinstvena metodologija obuhvaća 8 sastojaka koji grade brand™, Brand Test, provjeru i testiranje imena branda, kao i opise svih branding usluga. Sve brand strategije izrađene u posljednjih 18 godina u Brandoctoru i Fabularu, izrađene su prema tom procesu i zaštićenoj metodologiji.

8 sastojaka koji grade brand™ predstavlja popis sastojaka potrebnih kako bi brand napredovao. Čak i bez jednog od sastojaka, brand će biti slab, predodređen za neuspjeh. Sastojci pojednostavljuju proces izgradnje branda i kreiraju formulu koja stvara čuda kada je pravilno provedena.

Naša jedinstvena metodologija korisna je za svakoga tko provjerava treba li njihov brand rebranding, na kojem sastojku treba više raditi ili za snažne brandove kako bi vidjeli što konkurencija ima potencijalno bolje od njih.

8 Sastojaka 01

Usluge

Analiza branda

Analiza branda sastoji se od tri ključna dijela: analize snaga i slabosti branda, analize snaga i slabosti konkurencije te analize potreba, želja i navika potrošača. Da bismo u potpunosti spoznali snage i slabosti branda i konkurencije, organiziramo brandstorming s klijentom te vršimo sekundarna desk istraživanja. U sekundarnom istraživanju također istražujemo svjetske trendove na tržištu kako bismo vidjeli slijedi li ih naš brand. Kako bismo došli do uvida u potrebe, želje i navike potrošača, koristimo kvalitativnu metodu istraživanja.
Kvalitativna istraživanja koriste se u svrhu otkrivanja dubinske percepcije o brandu te za otkrivanje motivacija, stavova i ponašanja potrošača. Provodimo dubinske intervjue na ciljnim skupinama kako bismo otkrili, primjerice, asocijacije branda, razloge zašto su potrošači zadovoljni ili nezadovoljni brandom te obilježja branda koja su bitna potrošačima.

Pozicioniranje branda

Nakon analize tržišta i svijesti potrošača pronalazimo jedinstvenu poziciju na tržištu koja će bitno diferencirati brand od ostale konkurencije i izgraditi jedinstvenu svijest o brandu.
Pozicioniranje se sastoji od tri dijela: srži branda (u jednoj rečenici kreira se srž koju konkurencija nikada ne može kopirati ni napasti jer je jedinstvena samo za taj brand), obećanja branda (definira se obećanje koje taj brand pruža svojim ciljnim skupinama) i osobnosti branda (niz atributa koji opisuju taj brand kao osobu, dakle personaliziranje branda, što je preduvjet stvaranju emocionalne veze s potrošačima).

Priča o brandu

Stvaramo jedinstvenu priču stvorenu za potrošača s ciljem da on ili ona poželi biti protagonist ili sudionik te priče. Priča mora biti jedinstvena i relevantna kako bi  ostavila upečatljiv dojam na svijest potrošača. Priča je i serija doživljaja koje taj brand nudi, oni su jedinstveni, te stvoreni ciljano kao rezultat analize i dijagnoze branda.

Brand image

Brand image čine pomno odabrani atributi koji će stvoriti emocionalne i racionalne (funkcionalne) asocijacije u svijesti potrošača, što će rezultirati kreiranjem jasno definirane i jedinstvene slike o brandu.

Ciljna skupina

Kod definiranja ciljnih skupina posebno se segmentiraju potrošači po demografskim i psihografskim karakteristikama. Demografske karakteristike definiraju dob, spol, primanja, obrazovanje, nacionalnost dok psihografske karakteristike definiraju ponašanje, uvjerenja, vrijednosti, želje, potrebe te životni stil potrošača.

Imenovanje i slogan branda

Ime i slogan proizlaze iz brandinga jer je važno da projiciraju asocijacije definirane brand strategijom. Brandingom ćemo dobiti uvid u relevantne koordinate budućeg imena i slogana. Sva imena koja kreiramo prolaze nekoliko različitih faza provjera. Pravne usluge provjere mogućnosti zaštite putem pretrage postojećih žigova i prijava žigova u Hrvatskoj i inozemstvu, pravno savjetovanje o zaštitivosti kao i postupak zaštite (registracije) imena pred nadležnim tijelima u Hrvatskoj i inozemstvu obavljamo putem partnera ovlaštenog odvjetničkog ureda.

Brand mood poem

Brand mood poem je pjesma koja na slikovit način predstavlja brand, njegovo značenje i utječe na stvaranje jedinstvenih mentalnih slika. Mentalne slike opisuju brand putem metafora, analogija i predstavljaju značenje branda, njegovu osobnost i njegov kontekst.

Brand mood poem je odlično prezentirati putem različitih tipova komunikacije u verbalnom ili vizualnom obliku – primjerice, putem weba, društvenih mreža, print oglasa ili brand videa

Brand mood poem utječe na stvaranje mentalnih slika i stoga je bitan dio video scenarija. Brand mood poem je usluga koja obogaćuje brand relevantnim emocionalnim asocijacijama.

Brand arhitektura

Kako bi brandovi i podbrandovi bili što jasnije predstavljeni i prikazani, određujemo odnos između brandova u portfoliju. Tako definirani shematski prikaz doprinijet će kreiranju sistematski izgrađene tvrtke s jasno definiranim krovnim brandovima, podbrandovima i njihovim međusobnim vezama. Jasno određene veze između brandova važne su za opstanak branda na tržištu, za komunikaciju branda s ciljnim skupinama, za sve tiskane materijale, ambalažu, web stranice, dakle cjelokupan tržišni nastup i poslovanje branda na tržištu.

Harmonizacija branda

Kod harmonizacije branda ujednačavamo brandove u portfoliju, što se najviše odnosi na ime, slogan i logotip koji svi moraju biti harmonizirani kako bi zajedno izgradili snažnu, jasnu i harmoniziranu sliku o brandu.

Brand touchpoints

Brand touchpoints su mjesta na kojima potrošač i brand dolaze u izravni kontakt. To su, primjerice, prodajno mjesto, komunikacija branda, PR, internet stranice ili ambalaža branda. Brand touchpoints imaju zadatak ispričati svoj dio jedinstvene priče o brandu. Konkretnim primjerima pokazat ćemo kako je moguće od brand touchpointa stvoriti jedinstvenog predstavnika branda.

Implementacija branda

Brand implementacija je nezaobilazan i dugoročan proces čiji je cilj izgradnja snažnih i jedinstvenih brandova te služi kako bi se uspješno implementirala definirana brand strategija.

Plan implementacije branding strategije uključuje sve potrebne korake i detaljan vremenski plan za implementaciju brand strategije. Plan implementacije postavlja brand touchpointse u vremenski određene faze te primjenom plana sigurnije ostvarujemo postavljeni cilj, a to je da brand što prije i snažnije zaživi u svijesti potrošača. S detaljnim vremenskim planom lakše pratimo koje smo ciljeve postigli i u kojem je dijelu implementacije potrebna pomoć.

Vizualni identitet

Na temelju definirane strategije branda razvija se vizualni identitet, na osnovu kojeg se stvara kreativan i jedinstven logotip koji prezentira vrijednosti branda i relevantne jedinstvene asocijacije prema definiranim ciljnim skupinama. Korporativne aplikacije razvijaju se iz definiranog vizualnog identiteta, logotipa i općih pravila definiranih knjigom standarda.

Dizajn proizvoda i ambalaže

Dizajn proizvoda i ambalaže izvodi se iz definiranih strateških temelja branda. Dizajn proizvoda uključuje oblikovanje samog proizvoda, odnosno oblika proizvoda (primjerice, dizajn boce) i specifikacije materijala (primjerice, gravirano staklo).
Dizajn ambalaže uključuje oblikovanje pakiranja proizvoda, primarnog (vanjskog) pakiranja, dizajn imena, “zaglavlja” proizvoda te sekundarnog pakiranja koje podrazumijeva oblikovanje elemenata na samom proizvodu (dizajn etikete).

Oblikovanje internet stranica

Web je jedan od najvažnijih medija današnjice za projiciranje vrijednosti branda ciljnim skupinama. Stoga, da bi brand bio potpuno opremljen u tržišnoj utakmici, mora imati kvalitetno oblikovane internet stranice koje prezentiraju vrijednosti branda i time privlače ciljnu skupinu.

Brand Check

Kako bismo kontrolirali rast branda na tržištu i u svijesti potrošača, neophodno je provjeriti stanje branda jednom godišnje, a to vršimo putem Brand Checka.
U Brand Checku sudjeluju klijent i Fabular. Sa strane Fabulara sudjeluju brand konzultant i brand implementor. Takvim sustavnim kontroliranjem branda osigurat ćemo rast na tržištu i otkloniti eventualnu prijetnju od strane konkurencije.

Brand Check se sastoji od:
-analize tržišta, trendova i konkurencije
-analize implementiranih aktivnosti
-analize potreba, želja i navika potrošača

Na temelju zatečenog stanja određuju se daljnji koraci koje klijent treba poduzeti u suradnji s našim odjelom za implementaciju kako bi se izgradio što snažniji brand.

Employer branding strategija

Employer branding strategija ključna je za stvaranje pozitivnog ozračja unutar korporacije te osjećaja ponosa i pripadnosti među zaposlenicima. Jasna i inspirativna Employer Branding strategija pomaže u zadržavanju zaposlenika, privlačenju novih talenata te stvaranju imidža poželjnog poslodavca. Sretni i motivirani zaposlenici postaju ključni brand ambasadori.

Testirajte vaš brand!