Politika Privatnosti

Vaši podaci, vaša privatnost, i mi, u kratkim crtama.

Podatke prikupljamo isključivo ako nam trebaju za komunikaciju s vama i pružanje naših usluga. Drugim riječima, treba nam vaša adresa elektroničke pošte da vam možemo poslati rezultate „Brand TestaTM. Ako nam pritom ostavite i svoje ime, prezime ili adresu, ne brinite se, i njih ćemo čuvati na sigurnom.

Vaše podatke ne prodajemo trećim stranama. Možda ćemo ih podijeliti (SAMO vašu adresu elektroničke pošte) za potrebe pružanja potpune usluge, s vanjskom IT tvrtkom. Ali samo zato što smo mi stručnjaci za brandiranje, nismo IT maheri, pa u tu svrhu koristimo treće strane.

Ne želimo vam dosađivati, ali nešto vam ipak želimo slati. To „nešto“ je marketinške naravi. U biti, naš newsletter o tome čime se bavimo, novim uslugama koje smo smislili, i naposljetku, ali ne i najmanje važno, o nagradama koje smo osvojili kao tvorci fantastičnih brendova. Ako vi to ne želite, ništa zato. Nećemo to shvatiti osobno i naši osjećaji prema vama neće se promijeniti. A vi se uvijek možete odjaviti ispunjavanjem obrasca ili slanjem elektroničke pošte.

Vaše je pravo zamoliti nas da više ne koristimo vaše osobne podatke. I mi ih nećemo koristiti, osim ako moramo obraditi rezultate „Brand TestaTM“ ili nam to zakon nalaže. Dakle, isključivo u te dvije svrhe. U suprotnom, vi kažete: „Hej! Sad je dosta, nemojte više koristiti moje podatke.“, a mi na to: „U redu, nećemo.“

Vi uvijek imate pristup svojim podacima i možete ih u svakom trenutku ispraviti. I to putem pošte, telefonskog poziva, ili elektroničkim putem. Ako ste korisnici faksa i telegrafa, žao nam je, ali njih više ne koristimo.

Vaše podatke čuvamo i koristimo samo za obradu rezultata „Brand TestaTM“, odnosno dok traje vaša prijava na newsletter. Ako vam to više nije po volji, mi ćemo ih odmah prestati koristiti i izbrisati.

Trudimo se zaštiti vaše podatke. Pristup imaju samo ovlaštene osobe, a hakere i zlonamjerne ljude na internetu nastojimo spriječiti da im priđu.

Premda nije izgledno, ali postoji mogućnost da povrijedimo vaša prava. Zato je tu podatkovna policija, Agencija za zaštitu osobnih podataka, kojoj se možete obratiti s vašom pritužbom. Ali voljeli bismo da pritužbu pošaljete i nama mada zaista ne vjerujemo da ćete imati razloga za žalbu. Mi ipak nismo velika tehnološka kompanija.

I to bi bilo to. Vaši podaci, vaša privatnost, i mi… u kratkim crtama.

A ako vas zanimaju pravni i najsitniji detalji, samo nastavite čitati.

 

1. Opće odredbe

U tvrtki FABULAR BRANDING d.o.o. (u daljnjem tekstu: Fabular) brinemo se o vašim osobnim podacima. Pročitajte sljedeću politiku privatnosti kako biste saznali zašto i kako prikupljamo, koristimo, dijelimo i štitimo vaše osobne podatke.

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

 

2. Koje osobne podatke prikupljamo?

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koje smo primili od vas pri prijavi na newsletter i/ili rješavanju našeg „Brand Testa™“. Navedeni podaci uključuju vašu adresu elektroničke pošte. Od vas ne tražimo nikakve druge osobne podatke. Međutim, ako nam ostavite i svoje ime, prezime ili adresu, čuvat ćemo ih na sigurnom kao vašu adresu elektroničke pošte.

 

3. Zašto se osobni podaci obrađuju?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

a) Obrada osobnih podataka radi slanja rezultata „Brand Testa™“

Tijekom rješavanja našeg „Brand Testa™“, dajete nam odgovore o vašem brandu i vašu adresu elektroničke pošte. Ove osobne podatke Fabular obrađuje isključivo u svrhu primanja ispunjenog testa na svoju adresu elektroničke pošte i vraćanja rezultata testa vama putem elektroničke pošte. Jedini podatak koji je Fabularu potreban u tu svrhu je adresa elektroničke pošte, koja može biti, ali nije nužno osobni podatak.

b) Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe
Vaša adresa elektroničke pošte može biti obrađena u svrhu slanja newslettera i promidžbenih poruka o aktivnostima, novostima i uslugama koje pruža Fabular.

Pri obradi osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, od vas će se zatražiti privola za obradu vaših podataka u svrhu slanja newslettera.

Privolu imate pravo povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke pošte na: info@fabular.agency ili koristeći se poveznicom za odjavu s popisa korisnika koji primaju marketinške informacije. Ova se poveznica može pronaći u svim elektroničkim porukama primljenima od Fabulara koje sadrže marketinšku komunikaciju. Povlačenje vaše privole neće imati nepovoljan utjecaj na pružanje usluga brendiranja i neće utjecati na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Kada od nas zatražite da prestanemo, vaše podatke odmah ćemo prestati koristiti i izbrisati.

c) Obrada osobnih podataka u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza

Vaše podatke možemo obraditi u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza koje propisuju tijela javne vlasti. To se posebice odnosi na (i) obradu podataka kako bi se ispunile porezne i računovodstvene obaveze i (ii) otkrivanje informacija potrebnih tijelima javne vlasti, uključujući sudove, na temelju i u području primjene općih odredaba (primjerice, u svrhu ostvarivanja prava Fabulara, drugih Korisnika ili trećih strana, uključujući prava intelektualnog vlasništva).

d) Obrada osobnih podataka u svrhu ostvarenja legitimnih interesa Fabulara ili treće strane, pod uvjetom da takvi legitimni interesi ne zadiru u interese ili temeljna prava i slobode Korisnika i/ili trećih strana. 

 

4. Dijeljenje osobnih podataka

Nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama bez vaše prethodne privole. Vaše rezultate „Brand TestaTM“ i adresu elektroničke pošte dijelit ćemo isključivo s trećim stranama potrebnim za obradu rezultata vašeg „Brand Testa™” i isporuku pojedinačnih rezultata:

a) Pružateljima usluga koji omogućuju Fabularu da pruža usluge brendiranja

Potrebne usluge mogu biti, primjerice: pružanje infrastrukture i IT usluga, korisnička podrška, optimizacija mrežnog mjesta. Osim ako nije nužno ili potrebno temeljem kogentnih propisa, dotični nisu ovlašteni otkriti ili koristiti vaše osobne podatke u svoje svrhe te će postupati u ime i prema uputama Fabulara.

b) Vlastima, uključujući sudove, regulatorna tijela i druga tijela javne vlasti

Osobni podaci će se navedenim tijelima dostaviti u mjeri u kojoj je to potrebno u svrhu: (a) ispunjavanja zakonske obaveze koja se odnosi na Fabular; (b) zaštite i ostvarivanja prava Fabulara, drugih Korisnika ili trećih strana, uključujući prava intelektualnog vlasništva; (c) zaštite sigurnosti Fabulara, drugih korisnika ili trećih osoba.

 

5. Vaša prava

U svakom trenutku nam možete poslati zahtjev kako biste ostvarili sljedeće:

a) pravo na pristup i na ispravljanje vaših osobnih podataka;

b) pravo na obustavu obrade vaših podataka u marketinške svrhe;

c) pravo na prigovor obradi osobnih podataka ako se oni obrađuju u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa Fabulara ili trećih strana

d) pravo na brisanje osobnih podataka u slučaju da više nisu potrebni u svrhe navedene u točki 3.

Možete povući privolu na kojoj se temelji obrada, a ne postoji druga pravna osnova za obradu; prigovoriti obradi, a ne postoje legitimni interesi zbog kojih bi obradu trebalo izvršiti; osobni podaci se obrađuju bez pravne osnove.

e) pravo na ograničavanje obrade u slučaju da:

– osporite točnost osobnih podataka, za razdoblje u kojem će Fabular provjeriti točnost osobnih podataka;

– obrada nije na pravnim osnovama, ali se vi protivite brisanju podataka i umjesto toga zatražite ograničenje  uporabe;
– Fabular više ne treba osobne podatke u svrhe navedene u točki 3. ili ako podatke trebate vi u svrhu ostvarenja ili ispunjavanja pravnih obaveza odnosno obrane od pravnih obaveza.

 

O gore navedenim zahtjevima možete nas obavijestiti putem pošte, telefona i/ili elektroničke pošte na:

Fabular branding d.o.o.
Rokov perivoj 3, Zagreb, Hrvatska
E-pošta: info@fabular.agency
Telefon: +385 1 409 4200

 

6. Trajanje obrade podataka

Vaše podatke ćemo obraditi isključivo u svrhu dostavljanja rezultata „Brand Testa™“ putem elektroničke pošte, a nakon toga će biti izbrisani. Osobni podaci će biti obrađivani u svrhu slanja newslettera s promidžbenim porukama dok ne povučete privolu.

 

7. Sigurnost podataka

Održavanje sigurnosti podataka znači osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti osobnih podataka (u dozvoljene svrhe). Povjerljivost znači da podacima mogu pristupiti isključivo one osobe koje imaju ovlaštenje za korištenje podataka. Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za svrhu za koju se obrađuju. Dostupnost znači da ovlašteni korisnici moraju biti u mogućnosti pristupiti podacima ako su im potrebni u dozvoljene svrhe.

Nadalje, poduzet ćemo sve odgovarajuće mjere protiv protuzakonite ili neovlaštene obrade osobnih podataka, kao i protiv slučajnog gubitka osobnih podataka ili štete počinjene u odnosu na osobne podatke. Ova načela će se izvršavati na način da će se osigurati odgovarajuće zaštitne mjere, kako u odnosu na hardver, tako i u odnosu na softver (uključujući fizički ulaz i sustav kontrole pristupa, brave, protuprovalna vrata, lozinke za pristup podacima koji se obrađuju u digitalnom obliku itd.).

 

8. Prava i pravni lijekovi

U slučaju povrede prava vezanih za obradu osobnih podataka, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U svakom slučaju, kako bi se svi mogući problemi vezani za privatnost riješili što je moguće brže i jednostavnije, preporučljivo je da pritužbe ili zahtjeve pošaljete Fabularu prije obraćanja tijelima javne vlasti.